Ραμποτέ

Πόρτα οροφής σπαστή με μόνωση πολυουρεθάνης σχεδίου ραμποτέ. Διαθέτει οδηγούς στήριξης βαρέως τύπου γαλβανισμένης λαμαρίνας. Διαθέτει ελατήρια υψηλής ποιότητας και αντοχής. Διατίθεται με χειροκίνητο ή αυτόματο μηχανισμό

 

Ταμπλαδωτή

Πόρτα οροφής σπαστή με μόνωση πολυουρεθάνης σχεδίου ταμπλαδωτή. Διαθέτει οδηγούς στήριξης βαρέως τύπου γαλβανισμένης λαμαρίνας. Διαθέτει ελατήρια υψηλής ποιότητας και αντοχής. Διατίθεται με χειροκίνητο ή αυτόματο μηχανισμό

www.youtube.com/tsevastechnical