Το πλαίσιό τους είναι από ατσάλι για μέγιστη ασφάλεια. Αποτελείται από ειδικά επεξεργασμένη γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη σε φούρνο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας για μεγάλη αντοχή. Μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητο ή αυτόματο μηχανισμό.

www.youtube.com/tsevastechnical