Χαρακτηριστικά Ρολλού L 110D

Είναι ρολλό κλειστού τύπου, κατάλληλο κυρίως για επαγγελματικούς χώρους. Συνδυάζει τη μέγιστη ασφάλεια με τη δυνατότητα προβολής των εμπορευμάτων τους.

Είναι κατασκευασμένο από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας εν θερμώ, που υποβάλλεται σε διάτρηση με πυκνής διάταξης και μικρής διαμέτρου Φ 2,5mm τρύπες, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει υψηλή διαφάνεια χωρίς να μειώνεται αντίστοιχα ο βαθμός ασφαλείας που παρέχει.

Το πάχος της χρησιμοποιούμενης λαμαρίνας είναι 1mm ώστε να μην παρουσιάζει μείωση στην αντοχή του λόγω της διάτρησης. Τα προφίλ μπορούν να βαφούν σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής, για αντοχή στη διάβρωση και μακροζωϊα.

Η λειτουργία του ρολλού μπορεί να γίνεται χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα με κατάλληλους μηχανισμούς ανάλογα με τις διαστάσεις και τη συχνότητα χρήσης του.

Το τελευταίο προφίλ του ρολλού είναι ενισχυμένο για μεγαλύτερη στιβαρότητα και φέρει στο κάτω μέρος στεγανωτικό λάστιχο στο σημείο επαφής με το έδαφος. Εφοδιάζεται με κουτί καλύψεως από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,25mm, βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το ρολλό.

www.youtube.com/tsevastechnical