Στο σχήμα απεικονίζεται και ο οδηγός του συστήματος.

Το τελευταίο φύλλο αποτελείται από ενισχυμένο αλουμίνιο και προσαρμόζεται σε αυτό ειδικό λάστιχο από PVC για καλύτερη στεγανοποίηση. Προτείνεται για καλύτερη θερμομόνωση και ηχομόνωση του χώρου σας.

www.youtube.com/tsevastechnical