ΜΟΤΕΡ ΣΥΡΟΜΕΝΟ GENIUS MILORD 5 & 8

Hλεκτρομηχανικός Μηχανισμός-Μοτέρ MILOR 5  & MILOR 8 για συρόμενες πόρτες μέγιστου βάρους έως 800 κιλών

www.youtube.com/tsevastechnical