Δικτυωτό ρολλό σιδήρου, ανοίγματος 10 cm x 11 cm - "μεσαίο μάτι"

Πρόκειται για την “μεσαία λύση”, όντας ανάμεσα στο “μεγάλο μάτι” και το “μικρό μάτι” από άποψη κόστους, ασφάλειας, ειδικού βάρους και προβολής του προστατευόμενου χώρου.

www.youtube.com/tsevastechnical