2012-11-27 00:54

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ & ΡΟΛΛΟΥ

www.youtube.com/tsevastechnical