Μπάρες Ελέγχου Κυκλοφορίας

Αυτόματες μπάρες ελέγχου Μπάρες ελέγχου κυκλοφορίαςκυκλοφορίας των εταιρειών GENIUS και FAAC S.p.A.

 

  • Ηλεκτρομηχανικές - Μονοφασικές

 
 
  3 διαφορετικά ηλεκτρομηχανικά μοντέλα:
Κατάλληλη για διόδους με πολύ υψηλή κυκλοφορία και μήκος κονταριού ως 3m.
- Spin 4:
Κατάλληλη για διόδους με υψηλή κυκλοφορία και μήκος κονταριού ως 5m.
- Spin 6:
Κατάλληλη για διόδους με μέση κυκλοφορία και μήκος κονταριού ως 7m.
230 VAC
  • Ηλεκτρομηχανικές - Χαμηλής τάσης

 
 

Κατάλληλη για διόδους με εξαιρετικά υψηλή κυκλοφορία για περιορισμένα χρονικά διαστήματα και μήκος κονταριού ως 5m.
Είναι μηχανισμός χαμηλής τάσης 24 V DC.
Μπορεί να συνδυαστεί με μπαταρίες για λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
24 VDC
 
 
  • Ηλεκτροϋδραυλικές - Μονοφασικές - Με ένα έμβολο

 
 
  Για διόδους με μέση κυκλοφορία, μεσαία ανοίγματα και απαιτήσεις σχετικά γρήγορης λειτουργίας.

Ηλεκτροϋδραυλική.
230 VAC

  • Ηλεκτροϋδραυλικές - Μονοφασικές - Με δύο έμβολα

 
 
  Για διόδους με υψηλή κυκλοφορία, μεσαία ανοίγματα και απαιτήσεις γρήγορης λειτουργίας.

Ηλεκτροϋδραυλική.
230 VAC
 
 
  Για διόδους με πολύ υψηλή κυκλοφορία, μεσαία ανοίγματα και απαιτήσεις πολύ γρήγορης λειτουργίας.

Ηλεκτροϋδραυλική.
230 VAC
 
  Για διόδους με εξαιρετικά υψηλή κυκλοφορία, μικρά ανοίγματα και απαιτήσεις εξαιρετικά γρήγορης λειτουργίας (πχ διόδια εθνικών οδών και αυτοκινητοδρόμων ταχείας κυκλοφορίας).

Ηλεκτροϋδραυλική.
230 VAC
 
 
  Για διόδους με υψηλή κυκλοφορία και μεγάλα ανοίγματα (πχ εφαρμογές logistics).

Ηλεκτροϋδραυλική.
230 VAC
 
 
  Με περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα και εσωτερικό αυξημένης αντοχής. Προορίζεται για χρήση σε πολύ διαβρωτικά και αντίξοα περιβάλλοντα. Παράγεται σε τρία μοντέλα (642/40 Standard και 642/40 Rapid για μήκος έως 4 m, 642/70 για μήκος έως 7 m).

Ηλεκτροϋδραυλική.